Article metrics

Download PDFPDF
Underlying risk factors for prescribing errors in long-term aged care: a qualitative study

 

Online download statistics by month:

Online download statistics by month: October 2015 to April 2021

AbstractFullPdf
Oct 20153002731
Nov 20151961513
Dec 20159583
Jan 20166377
Feb 2016611814
Mar 2016441311
Apr 20166274
May 20167769
Jun 20164653
Jul 20163742
Aug 20167412262
Sep 20165821526
Oct 2016225814
Nov 20161571010
Dec 20161451214
Jan 201713189
Feb 201779104
Mar 20176282
Apr 20176183
May 201776167
Jun 20176595
Jul 20175633
Aug 201712484
Sep 201710711
Oct 20178351
Nov 2017141105
Dec 20178140
Jan 20181361110
Feb 20187884
Mar 2018151197
Apr 20181281815
May 201813454
Jun 201813768
Jul 20189864
Aug 20188765
Sep 20189132
Oct 201811365
Nov 201812798
Dec 201814966
Jan 201910821
Feb 20199372
Mar 20191071811
Apr 201992159
May 201910183
Jun 20197531
Jul 20195353
Aug 2019841210
Sep 201962189
Oct 20197093
Nov 20195754
Dec 20197487
Jan 20206723
Feb 20207753
Mar 20204881
Apr 20208372
May 20205873
Jun 20204722
Jul 20204721
Aug 20205338
Sep 2020160510
Oct 202039104
Nov 20206882
Dec 20207432
Jan 20214077
Feb 20218647
Mar 20217565
Apr 202196146
Total7420573474